Actuele Flyers Agenda Informatie Cursussen Activiteiten Lidmaatschap Wie zijn wij

De laatste Flyer:

Actuele Flyers

Activiteiten Kalender

 

De standen bij:

Het kaarten

Jeu de Boule

 

Tip van de Banken

Microsoft belt U NOOIT

De banken hebben 5 nieuwe Regels

Het bestuur

Voorzitter
Dhr. P.H.A. van der Vorst             Tel: 0475-533102
Schaapsweg 56                            voorzitter@seniorenberg.nl
6077 CG Sint Odiliënberg

Secretaris                                   Tel: 0475-535016
Mevr. Anjes Coumans                   Tel: 06 52364988                  secretariaat@seniorenberg.nl
                        
Penningmeester
Dhr. M. Lenaers                            Tel: 06 8176 29033
Schaapsweg 26a 11                      penningmeester@seniorenberg.nl
6077 CG Sint Odiliënberg 
Bankrekening                                NL 97 RBRB 092.64.50.816
t.n.v.     Seniorenvereniging  St.Odiliënberg

Bestuursleden
Mat Weling             Tel: 0475-532492
Piet Vaendel           Tel: 0475-532080
Sjaak Cruijsberg     Tel: 0475-533101
Maryl Peeters          Tel: 0475-402334

Activiteitencommissie   Piet van der Vorst
Activiteitencoördinatoren
Fietsen               Michel Lenaers               Tel: 0475-747223
Jeu de Boules     Leo Bekkers                    Tel: 0475-531949
Wandelen           Maryl Peeters                  Tel: 0475-402334
Kaarten              Mat Weling                      Tel: 0475-532492
Kienen               Mat Weling                      Tel: 0475-532492
PC–cursussen     Michel Lenaers                 Tel: 0475-747223
Schilderen          Piet van der Vorst            Tel: 0475-533102

Public relations
Dhr. P.H.A. van der Vorst                            Tel: 0475-533102
Schaapsweg 56                                           voorzitter@seniorenberg.nl
6077 CG Sint Odiliënberg

Website agendabeheer                                Piet Vaendel
Website beheerder                                      Hub Verhees

AVG-verklaring SV 2018                    AVG-brief aan de leden

Notariële oprichtingsakte