Algemene ledenvergadering

Inhoud pagina

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 14 maart 2024

Uitnodiging jaarverg. 2024

Concept notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2023

ALV 16-03-2023.doc

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 16 maart 2023

Agenda jaarverg. 2023

Notulen Algeme ledenvergadering  11 maart 2022

Notulen ALV 2022.doc

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 11 maart 2022

Agenda jaarverg. 2022

Notulen Jaarvergadering 3 september 2021

Notulen jaarvergadering 3-9-2021.docx

Jaarverslag 2020

Jaarverslag SV 2020.docx

Agenda Jaarvergadering 3 september 2021

Agenda jaarverg. 2021.doc

Voorstel aanpassingen statuten

Voorstel Aangepaste Statuten3-8-2021.doc

Notulen vergadering 2020

Notulen jaarvergadering 10-9-2020.docx