Privacy policy

St. Odiliënberg, 28 mei 2018

Beste leden,

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Dat betekent ook dat wij als seniorenvereniging onze privacy policy hebben aangepast.

Op onze website www.seniorenberg.nl kunt u vanaf 1 mei 2018 kennis nemen van onze privacy policy. Indien u geen internet heeft, maar u wilt toch kennisnemen van onze privacy policy, dan kun u een exemplaar aanvragen bij ons secretariaat.

Uiteraard gingen wij al  zeer zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt hebt voor uw lidmaatschap van onze vereniging, maar wij willen ook graag voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving.

Op dit moment hebben wij van u NAW ( naam-adres en woonplaats), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Aangezien u bij uw aanmelding bij onze vereniging uw gegevens aan ons verstrekt heeft, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het opslaan en gebruiken van uw gegevens.

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.

Mocht u ondanks het vrijwillig verstrekken van uw gegevens bezwaar hebben tegen het gebruik en opslaan van uw gegevens in onze administratie dan vernemen wij dit graag van u. Indien u geen bezwaar maakt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het opslaan en gebruiken van de door u verstrekte gegevens.

Het bestuur.

Secretariaat: Bunderstraat 13,
6077 GN St. Odiliënberg.
m: 06 52 36 49 88
e: secretariaat@seniorenberg.nl

Website: www.seniorenberg.nl op onze website vindt u onze privacy policy en de disclaimer

Bank: SNS Regio Bankrekeningnr.: NL 97 RBRB 092.64.50.816 t.n.v. Seniorenvereniging St.Odiliënberg

KvK 4017682