Disclaimer

Disclaimer

Seniorenvereniging St. Odiliënberg heeft deze website Seniorenberg.nl met veel aandacht, zorg en nauwgezetheid samengesteld en is hiermee eigendom van Seniorenvereniging st. Odiliënberg.

Voor het ononderbroken en/of foutloos functioneren van deze website is Seniorenvereniging St. Odiliënberg niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk. U stemt in met deze disclaimer door het gebruik van deze website.

Toch is het mogelijk dat informatie op deze website onjuist, niet voortdurend actueel of onvolledig is. Seniorenvereniging St. Odiliënberg aanvaardt voor onjuiste en/of onvolledige informatie en schrijffouten alsmede voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie geen aansprakelijkheid.

De betreffende verwijzingen naar bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks en websites van derden zijn alleen ter informatie van de gebruiker. Seniorenvereniging St. Odiliënberg is voor de inhoud en presentatie van websites van derden en gebruikte hyperlinks niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk te stellen.

De gebruiker van websites alsmede deze website moet zelf zorgen voor een eigen en actuele internetbeveiliging tegen schadelijke software in welke vorm dan ook en is zelf hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Seniorenvereniging St. Odiliënberg aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die in enig opzicht verband houdt met of voorkomt uit het gebruik van deze website.

Seniorenvereniging St. Odiliënberg heeft op deze website het auteursrecht en alle woord- en beeldmerken zijn eigendom. De verveelvoudiging, opslag, verspreiding of openbaarmaking van de inhoud of delen van deze website is niet toegestaan. Na goedkeuring door het bestuur van Seniorenvereniging St. Odiliënberg kan hiervoor toestemming worden gegeven.

Seniorenvereniging St. Odiliënberg behoudt zich het recht voor om op deze website wijzigingen op elk gewenst moment aan te (laten) brengen zonder hiervan voorafgaand melding te maken.

Ongeacht taalfouten blijft de disclaimer onverminderd van kracht. Het Nederlands Recht is op deze disclaimer van toepassing.